LOGOPEDIE / Voor wie is logopedie nodig?

Logopedie is het onderzoeken en behandelen van problemen in de communicatie. Het gaat om schriftelijke, mondelinge en non-verbale problemen, die te maken hebben met de stem, taal, spraak, slikken (eten en drinken) en het gehoor. De logopedist houdt zich dus bezig met de werking van de mond, lippen, en tong. Spieren zijn nodig om klanken te maken of woorden te vormen.


- mensen die moeite hebben met communiceren
- mensen met een spraak- of taalachterstand
- mensen met voedingsproblemen
- mensen die moeite hebben met de verwerking van zintuiglijke prikkels (sensorische informatieverwerking)
- mensen die een alternatieve vorm van communicatie nodig hebben (gebaren, pictogrammen, spraakcomputer etc.)